Your search results

Vendes i Lloguers

Vendes i Lloguers

EVAJOR es compon de professionals que estan a la seva disposició, tant telefònica com presencialment al despatx professional, amb cita concertada, en les diferents àrees de pràctica:

Vol vendre la seva propietat?

Contacti amb nosaltres per a mantenir una primera reunió. Expliqui’ns quines són les seves necessitats i nosaltres li explicarem com treballem.

Quan ens confiï la venda del seu immoble, nosaltres ens encarregarem de:

 • Visitar per a fer el reportatge fotogràfic.
 • Plànol de l’estat actual, i si és el cas, de les possibles redistribucions.
 • Gestionar, si cal, l’obtenció de la cèdula d’ Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica.
 • Promoció i publicació de l’immoble
 • Programació de visites amb possibles compradors
 • Un cop trobat el comprador o si ja el té, ens encarreguem de redactar el contracte d’arres o compravenda, realitzar els tràmits amb la notària, i fins i tot tramitar el pagament de l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

Vol comprar una propietat?

Accedeixi directament al  cercador d’immobles  i triï aquell que més s’ajusti al que busca o faciliti’ns les seves dades i quan disposem d’un immoble similar, li enviarem la informació.

Quan tingui l’immoble, ens encarreguem de tots els tràmits jurídics i administratius (contracte d’arres, contracte de compravenda, gestions amb la notària i amb el registre, confecció i tramitació dels impostos, …).

Si l’immoble adquirit necessita alguna reforma, li facilitarem el contacte d’empreses especialitzades en el sector, sense cap compromís.

Vol llogar la seva propietat?

Contacti amb nosaltres per mantenir una primera reunió. Expliqui’ns quines són les seves necessitats i nosaltres li explicarem com treballem.

Quan ens confiï el lloguer del seu immoble, nosaltres ens encarregarem de:

 • Visitar per a fer el reportatge fotogràfic.
 • Plànol de l’estat.
 • Gestionar, si cal, l’obtenció de la cèdula d’ Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica.
 • Promoció i publicació de l’immoble
 • Programació de visites amb possibles llogaters.

Un cop trobat el llogater o si ja el té, ens encarreguem de redactar el contracte de lloguer, dipositar la fiança, i fins i tot tramitar l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Un cop signat el contracte, ens podem encarregar d’administrar la seva propietat. Els nostres honoraris per la gestió de patrimonis oscil·len entre el 4% i el 6% de la renda mensual que generen els seus immobles.

L’ajudem a trobar el seu immoble

Deixi’ns les seves dades i l’ajudarem a trobar el que busca













  Compare Listings