Your search results

Administració d’immobles

EVAJOR es dedica, entre d’altres serveis, a la comercialització d’actius, la gestió de patrimonis i l’assessoria jurídica, la qual cosa ens permet oferir una gestió i assessorament global en l’administració de comunitat de propietaris que ens ofereixen la seva confiança..

La nostra gestió es porta a terme sota la supervisió de l’Òrgan de Govern de la Comunitat i qualsevol canvi que s’efectuï, es realitzarà amb la seva aprovació.

A manera de resum els destaquem alguns dels serveis més rellevants de la nostra gestió, d’acord amb els paràmetres de la legislació vigent, i basada en un compromís de qualitat, professionalitat, comunicació i sinceritat amb el client i una atenció especial al manteniment del valor de l’immoble.

Atenció telefònica, per correu electrònic o presencial de consultes relacionades amb la Comunitat de Propietaris.

Es realitzaran totes les funcions encomanades pels articles 553-17 i 553-18 del Llibre V del Codi Civil de Catalunya.

 

Elaboració de pressupost de despeses i ingressos de la Comunitat l’inici de cada exercici.

Convocatòria de reunions ordinàries i, si escau, extraordinàries, assistència a les mateixes, aixecament d’actes, notificacions als propietaris, arxiu i actualització de la documentació d’acord amb la normativa vigent, actuant com a secretari de la Comunitat. Execució i seguiment dels acords.

Manteniment de la finca, revisant els contractes que estiguin vigents i assessorant sobre possibles canvis (enllumenat, neteja, assegurança, ascensor, manteniment d’antena …).

Negociació i contractació de les diferents empreses de servei per a dur a terme les obres necessàries per al manteniment de la finca, a més de l’assessorament i tramitació de les ajudes que es puguin sol·licitar.

Seguiment i reclamació dels rebuts impagats.

Gestió d’incidències mitjançant seguiment informàtic, que ens permet agilitzar i informar ràpidament.

Enviament de l’estat de comptes complet, indicant els saldos individuals, rebuts pendents, saldo de la finca, factures pendents de pagament, etc.

Les notificacions es realitzaran en castellà o català a l’adreça postal o electrònica que cada copropietari indiqui.

Qualsevol altra tasca encomanada per la Junta de Propietaris, dins de les actuacions ressenyades en el Codi Civil de Catalunya.

Assessoria jurídica, tant telefònica com mitjançant visita concertada al despatx professional, respecte a consultes de la Comunitat.

Compte bancari individual d’el qual el titular serà la pròpia Comunitat de Propietaris, tindran accés a mode consulta el president i vicepresident de la finca, pel control d’una bona gestió econòmica. Des de la mateixa, a total disposició de la Junta, es realitzarà:

 • Cobrament de les quotes de provisió de fons
 • Pagament de subministraments
 • Pagament de manteniments
 • Pagament de factures de despeses imprevistes, reparacions i obres,prèviament conformades pel president de la Comunitat.

EVAJOR disposa d’una sala de reunions habilitada específicament per a realitzar les juntes de propietaris.

Necessita que administrem el seu immoble?

Contacti amb els nostres experts

  Informació de la Finca  Informació de contacte


  Informació complementària


  Dades generals


  AscensorNetejaVigilànciaGaratge comúVideoporterAire condicionatCalefaccióAntena TVAigua calenta sanitàriaCàmeres de videovigilànciaPlaques solars  Declaracions i comptes  Compare Listings